Parochňové štúdio Trenčín oproti OD Prior

16.01.2019
od Miro Krajco
Parochňové štúdio Trenčín oproti OD Prior, Vajanského 1, 91101 Trenčín. Predaj: parochne, príčesky, kozmetika, slnečné okuliare, clip in predlžovače, turbany, šatky, šály, čiapky pre onkologických pacientov po chemoterapii.

Komentáre

Nenašli sa žiadne príspevky

Nový príspevok

Vaše meno sa zobrazí vedľa vašej recenzie alebo komentára, ktoré bude viditeľné pre všetkých. My ((Lštúdio)) tiež uložíme vašu IP adresu ako bezpečnostné opatrenie, ale v našom personále môžeme len prezerať. Zostane v našom systéme, až kým nepotvrdíte svojim súhlasom. Ak by ste chceli svoje osobné údaje odstrániť, pošlite e-mail na adresu kontakt@pricesky-parochne.sk.

Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli zneužité, máte právo podať sťažnosť orgánu dohľadu , Na základe nariadenia EÚ o všeobecných ochranných údajoch sme povinní vás o tomto práve informovať. Nemáme v úmysle zneužiť vaše údaje.