Rakovina štítné žlázy.

Pôvodná cena: 8.00 
3.50 
Ušetríte: 4.50 € (56%)
kniha-4
+
Petr Vlček. Současné diagnostické a léčebné možnosti. Přehled nejen pro laickou veřejnost. Jsou v ní uvedeny základní informace jak o současných možnostech primární diagnostiky (sonografie, cílená aspirační biopsie s cytologickým vyšetřením), tak i vlastní léčbě (chirurgická, radionuklidová). Zvláštní pozornost je věnována edukaci nemocných před vlastním nástupem na léčbu radiojodem, čtenář je podrobně seznámen s průběhem pobytu na lůžkovém oddělení a s principy radiační ochrany během hospitalizace i v následné domácí péči. V knize jsou uvedena základní statistická data, ze kterých vyplývá nárůst nízkorizikových karcinomů štítné žlázy (jsou vypracovávány nové diagnosticko-terapeutické algoritmy), je zveřejněna i úspěšnost současné léčby nemocných s diferencovaným a medulárním karcinomem štítné žlázy v ČR v porovnání se světem. Část publikace je věnována také nemocným s medulárním karcinomem, který vyžaduje jiné diagnostické i léčebné přístupy. Je popsána léčba pomocí 131I-MIBG, principy genetického testování nemocných s medulárním karcinomem a jejich pokrevních příbuzných a výhledově i možnosti genové terapie. Jazyk: český Počet strán: 56 Petr Vlček. Súčasné diagnostické a liečebné možnosti. Prehľad nielen pre laickú verejnosť. Sú tu uvedené základné informácie o súčasných možnostiach primárnej diagnostiky, ako aj vlastnej liečbe (chirurgická, radionuklidová). Zvláštna pozornosť je venovaná edukacii pacientov pred vlastným nástupom na liečbu rádiojodom, čitateľ je podrobne oboznámený s priebehom pobytu v oddelení a s princípmi radiačnej ochrany počas hospitalizácie a následnej domácej starostlivosti. V knihe sú uvedené základné štatistické údaje, z ktorých vyplynul nárast nízkych karcinómov tráviaceho gélu (nové diagnostické a terapeutické algoritmy sú vypracované), je zverejnená aj úspešnosť súčasnej liečby pacientov s diferencovaným a medulárnym karcinómom tkaniva v ČR v porovnaní so svetom. Časť publikácie je venovaná aj pacientom s medulárnym karcinómom, ktorý vyžaduje iné diagnostické a liečebné prístupy. Je opísaná liečba pomocou 131I-MIBG, princípy genetického testovania pacientov s medulárnym karcinómom a ich kojencov a perspektívne aj možnosti genovej terapie. Jazyk: český Počet strán: 56

Doplnkový tovar pre Vašu parochňu alebo príčesok

Kontaktujte nás kvôli cenám
Zľava 29%
10.50  7.50 
Zľava 13%
36.62  32.00